Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2017 Vận chuyển hàng đi Ấn Độ Angola Anh Nhập hàng từ Ấn Độ Anh Bỉ Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2017

Trong 10 ngày cuối tháng 3/2017, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 166.314.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.


Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2017 Vận chuyển hàng đi Ấn Độ Angola Anh Nhập hàng từ Ấn Độ Anh Bỉ Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2017

Có thể bạn quan tâm:
công ty chuyển phát nhanh
chuyển phát nhanh
http://www.anhtan.com/
http://www.hamiviexpress.com/

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2017 Vận chuyển hàng đi Ấn Độ Angola Anh Nhập hàng từ Ấn Độ Anh Bỉ Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2017